אודות בני ינאי

בני ינאי, בעל ניסיון של מעל 25 שנים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי: רמ"ט "המשרד לשוויון חברתי" ,בעל ניסיון

רב בהפעלה וניהול של שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה השונים )אוצר, כלכלה, שיכון, רווחה, חקלאות, משפטים

רוה"מ ועוד( במגוון תחומי עניין עתירי תקציב ממשלתי, עשייה מגוונת בתחומי עיסוק "ישראל דיגיטאלית".

בני כיהן כראש אגף משאבי אנוש, מנהל, תקציבים ולוגיסטיקה – "משרד ראש הממשלה", "הרשות להסדרת

התיישבות הבדואים בנגב".